Feltöltés alatt

TÁMOGATÁSI IGÉNYLÉSI ADATLAP


Egyesület neve: ……………………… Polgárőr Egyesület

egyesület címe: ………………………………………………………………….

egyesület adószáma: …………………….-...-……

egyesület bankszámlaszáma: …………………….-......................……

alulírott ………………………………………….., mint az egyesület képviselője ezennel igényt nyújtok be a 2019-as évre, az OPSZ által nyújtandó működési támogatásra.

A 2011. évi CLXV. Polgárőrségről szóló törvény és az egyesület Alapszabályában megfogalmazottak alapján vállaljuk
- a közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtását,
- valamint a Rendőrséggel és az Önkormányzattal való együttműködést.

Nyilatkozom, hogy a 2018. évben az alábbi szolgálati óraszámokat teljesítette az egyesület tagsága:
Önállóan ellátott szolgálati órák száma: ……………óra.

Rendőrrel közös szolgálati órák száma: ……………óra.
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek és a szolgálati nyilvántartásunk alapján bármikor ellenőrizhetőek.

Az egyesület taglétszáma 2019. január 1-én:…………fő

Nyilatkozom, hogy
 érvényes (2012. utáni) rendőrségi együttműködéssel rendelkezem

Dátum:

P.H.


………….….. Polgárőr Egyesület
elnöke

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 1993-ban alakult Kitanits Lajos vezetésével, 12 egyesület részvételével, hogy részt vállaljon a bűnmegelőzésben és a közbiztonság javításában. Az alapító okiratot Pk.60092/1997 számon jegyezték be. A szövetséget 2000 óta irányítja Széles János, mely ma 73 településen van jelen, közel 1700 fős tagsággal.

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége fő célja a megye lakosainak, saját lakókörnyezetünk nyugalmának és közös értékeink biztosítása, a megyei bűnmegelőzési munka hatékonyságának növelése együttműködve a rendvédelmi szervezetekkel. Együttműködés területén két fő stratégiai partnerünk a rendőrség és az önkormányzatok, mind települési, mind megyei szinten.

A polgárőr egyesületek kiemelkedő szerepet töltenek be a települések, városok, községek, falvak életében. Tevékenységük fontos a közbiztonság fenntartásában, a rendőrség munkájának támogatásában, a helyi közösségek életében. Polgárőreink zömmel gyalogosan, kerékpárral, motorral, személygépkocsival látják el szolgálataikat, de nagy segítséget nyújtanak a szolgálatellátásban lovas és vízi polgárőreink is. Munkánkat segíti egy nagyobb teljesítményű drón, mellyel hatékonyabbá tudjuk tenni a kereséseket. Technikai eszközeink (50 gépjármű, 11 motor, 49 kerékpár, 1 csónak) hatékony bűnmegelőzési tevékenységünket erősíti.

Évente több alkalommal és több helyszínen végzünk közös határjárást a terepjáróval rendelkező egyesületekkel és rendőrséggel.

Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a polgárőrök képzésére és továbbképzésre, hogy az életminőség javítása érdekében önkéntesen vállalt feladataikat a törvényeknek megfelelően, szakszerűen és hozzáértéssel tudják ellátni.

Munkánkat, szolgálatainkat önkéntesen, szabadidőnkben látjuk el, jól látható formaruhában, láthatósági mellényben. Rendszeresen közreműködünk különböző szabadidős sport, kulturális rendezvényeken, ünnepi megemlékezéseken, de segítünk rendkívüli helyzetekben is (árvíz, hó helyzet, értékek őrzése, stb.).

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységi köre az általános feladatokon túlmenően kiterjed a „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek”, a „Külterületek biztonságáért” és a nagyvárosi bűnmegelőzés” projekt gyakorlati megvalósítására is. Természetesen számos más központilag meghirdetett programban is részt veszünk, szorosan együttműködve az Országos Polgárőr Szövetséggel és a kiemelkedő stratégiai partnereinkkel.

Polgárőreink, egyesületeink az eddigi gyakorlatnak megfelelően vesznek, vettek részt az „Egy iskola-egy polgárőr”, illetve a „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” akcióban megelőzve ezzel a gyermekbaleseteket az iskolák, óvodák környékén.

A Megyei Polgárőr Szövetség kiemelten fontosnak, szívügyének tekinti a karitatív kezdeményezések felkarolását, számtalan alkalommal segítünk jótékonysági akciók megszervezésében és lebonyolításában. Rendszeresen részt veszünk étel és élelmiszercsomagok osztásában, karácsonyi cipős dobozok, ajándékok gyűjtésében.

Évente megrendezzük a megyei polgárőr találkozót, melyen közel 1000 polgárőr vesz rész és tölt el családjával egy kellemes, laza napot.

Megalakulásunk óta azon dolgozunk, hogy Tolna megyében hozzájáruljunk a közbiztonság fenntartásához, a polgárőr mozgalom elismertségéhez, kapcsolatrendszerünk erősítéséhez.

Honlapunkon betekintést kaphatnak a Tolna megyében működő polgárőr egyesületek mindennapi munkájába, a megyei szövetség tevékenységébe, tájékozódhatnak híreinkről, elérhetőségeinkről, partnereinkkel való együttműködésről.

 

.

 

T Á J É K O Z T A T Á S
AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL
polgárőrök részére
Az Országos Polgárőr Szövetség és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. keretszerződést írt
alá 2016. május 6-án az Aegon Csoportos Biztosítások megkötésére.
SZOMBAT TAMÁS, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezérigazgató helyettese elmondta:
„Helyi szinteken már sok polgárőr egyesületnek van balesetbiztosítása a szolgálatban lévő polgárőrökre.
Mi most arra teszünk ajánlatot: Magyarország minden szolgálatot teljesítő polgárőrére ingyenes
biztosítást kötünk. Ez akkor lesz élő, ha a polgárőrök az ehhez szükséges adatlapot aláírják.
Hogy ez ne okozzon nehézséget az önkéntes bűnmegelőzőknek, bevontuk e munkába független belső
technikai segítségként a Biztor Alkusz Kft. munkatársait, akik majd felkeresik a több mint kétezer
egyesületben tevékenykedő, mintegy 56 ezer polgárőrt, és segítenek a szükséges dokumentumok
kiállításában. Ezt követően azoknak a polgárőröknek, akik szolgálatellátás során szenvednek balesetet –
legyen az földön, vízen, levegőben, vagy akár lóháton – vállaljuk, hogy a balesetes kórházi ellátásának
napi térítéséhez való hozzájárulástól a halálesetig különböző, meghatározott összegű kártérítést
nyújtunk.”
BIZTOSÍTOTTAK:
Az Aegon Csoportos Biztosítás alkalmazásában biztosítottak az Országos Polgárőr Szövetség polgárőr
egyesületeinek tagjai, akik polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek, és polgárőr szolgálatot teljesítenek.
A biztosítási fedezet a polgárőr szolgálat tényleges megkezdésétől a polgárőr szolgálat tényleges
befejezéséig terjedő időre terjed ki a biztosított polgárőrre,
aki Csoportos Biztosításhoz személyes hozzájáruló NYILATKOZATOT (mellékelve) tett, megküldve a
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címre.
BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A SZOLGÁLATI NAPLÓ TANÚSÁGA SZERINTI AKTÍV
SZOLGÁLAT IDEJE ALATT BEKÖVETKEZETT BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEKRE ÉRVÉNYESEK.
Balesetbiztosítások Biztosítási
összegek
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 300 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodásra szóló biztosítás (1-100%) 500 000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás 40 000 Ft
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás, a 28. napon 40 000 Ft
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól 1 000 Ft
Részletesebb tájékoztatást a személyes hozzájáruló NYILATKOZAT megküldése után kap a biztosított:
1. A polgárőr igazolvánnyal rendelkező és biztosítandó személyek nevét és lakóhelyét és polgárőr
igazolványának számát az érintett polgárőr személyes hozzájáruló nyilatkozata alapján az OPSZ
írásban, bizonyítható módon közli a biztosítóval – a Biztor Alkusz Kft.-vel koordinálva.
2. A polgárőr nevének, lakóhelyének és polgárőr igazolványa számának közlésével a polgárőr
biztosítottnak minősül.
3. Jelen Ajánlatra a Biztosító egészségi kockázatelbírálást nem alkalmaz.
A biztosítási ügyintézést a Biztor Alkusz Kft. végzi:
1. A Biztor Alkusz Kft. (Gyeskó Viktória, ügyvezető tel.: 0670-3877-243; 06-42-595-248) a szerződésről
részletesen tájékoztatja valamennyi egyesületi elnököt
2. A Biztor Alkusz Kft. összegyűjti, ellenőrzi, rögzíti a személyes hozzájáruló nyilatkozatokat, majd
továbbítja az Aegonnak
3. A Biztor Alkusz Kft. fogadja és közvetíti az Aegonnak a káresemény bejelentését.