Cégautó adó támogatás

Cégautó adó fizetési kötelezettség

Az egyesületek tulajdonában lévő személygépkocsik után cégautó adót kell megfizetni. Ugyancsak cégautó adó fizetési kötelezettség terheli azt a gépjárművet üzembentartó egyesületek, akinek az üzembentartói szerződésében kikötik a cégautó adó fizetési kötelezettséget
A cégautó adót fő szabály szerint negyedévenként önadózással (mely adóbevallási- és adófizetési kötelezettséget jelent) kell megállapítani a naptári év minden olyan hónapjára, amelyben az adókötelezettség fennáll. A bevallást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani az állami adóhatósághoz, az általa rendszeresített nyomtatványon, és ugyaneddig esedékes az adó megfizetése is a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076167 számú, NAV Cégautóadó bevételi számla elnevezésű számlára.
A cégautó adó bevallására a 2018. évben a 1801-es bevallás szolgál.
A polgárőr egyesületek a tulajdonukban lévő gépjárművek után a cégautó adó befizetésére céltámogatást igényelhetnek  az Országos Polgárőr Szövetségtől. Ehhez ki kell tölteni az  1. számú nyilatkozatot, mellékelni kell hozzá a jármű forgalmi engedélyének és a biztosítási kötvényének a másolatát, majd be kell küldeni a Tolna Megyei Polgárőr Szövetséghez postai úton. A megyei szövetség ellenjegyzés után továbbítja az igénylést az OPSZ felé.
Ezután a támogatási szerződést az OPSZ küldi meg az egyesületnek, amely minden lényeges információt tartalmaz a támogatás elszámolásának menetét is beleértve.
Amennyiben a gépjármű tulajdonosi viszonyában változás következik be (pl. ha a járművet az egyesület eladja), azt OPSZ felé jelezni kell a változás bejelentő nyomtatványon.
Cégautó adó nyomtatványai
1. sz. Nyilatkozat
2. sz. Nyilatkozat
Változásbejelentő