Támogatási igénylés

Kategória: Uncategorised

TÁMOGATÁSI IGÉNYLÉSI ADATLAP


Egyesület neve: ……………………… Polgárőr Egyesület

egyesület címe: ………………………………………………………………….

egyesület adószáma: …………………….-...-……

egyesület bankszámlaszáma: …………………….-......................……

alulírott ………………………………………….., mint az egyesület képviselője ezennel igényt nyújtok be a 2019-as évre, az OPSZ által nyújtandó működési támogatásra.

A 2011. évi CLXV. Polgárőrségről szóló törvény és az egyesület Alapszabályában megfogalmazottak alapján vállaljuk
- a közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtását,
- valamint a Rendőrséggel és az Önkormányzattal való együttműködést.

Nyilatkozom, hogy a 2018. évben az alábbi szolgálati óraszámokat teljesítette az egyesület tagsága:
Önállóan ellátott szolgálati órák száma: ……………óra.

Rendőrrel közös szolgálati órák száma: ……………óra.
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek és a szolgálati nyilvántartásunk alapján bármikor ellenőrizhetőek.

Az egyesület taglétszáma 2019. január 1-én:…………fő

Nyilatkozom, hogy
 érvényes (2012. utáni) rendőrségi együttműködéssel rendelkezem

Dátum:

P.H.


………….….. Polgárőr Egyesület
elnöke