Polgárőr igazolvány igénylés

Polgárőr, ifjú polgárőr igazolvány igénylés menete

1.) A fénykép készítéshez el kell menni a helyileg illetékes okmányirodába, ott kell fényképet, NEK adatlapot csináltatni. Az okmányirodában azt kell mondani, hogy NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) kártyához (polgárőr igazolvány készítéshez) jöttek fényképet készíttetni. Vinni kell a személyes okmányokat, személyi igazolvány, lakcímkártya.  Az okmányiroda a fénykép készítése után átadja a NEK adatlapot, amit az igazolvány igénylő adatlap mellé meg kell küldeni.

2.) A kétoldalas igazolvány-igénylő adatlapot értelemszerűen 3 azonos, eredeti példányban ki kell tölteni és a szükséges aláírásokkal mind az első oldalon, mind a második oldalon el kell látni. Egy példányt át kell vetetni és átadni az igénylő polgárőrnek, vagy ifjú polgárőrnek. Kettő példányt meg kell küldeni a megyei szövetségnek (Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 2.), melyből egy példányt a megyei szövetség az átvétel igazolásával visszaküld az egyesületnek, a másik példányt feldolgozás után az OPSZ-nek küldi meg.
Az igazolvány- igénylő adatlap megküldésekor mellékelni kell az okmányirodában kapott NEK adatlapot, valamint a lakcím kártya és a személyi igazolvány másolatát.
Fontos, hogy pontosan töltsék ki az igazolvány- igénylő adatlapot, mert bármi hiányzik róla, nem pontos a kitöltése, hiányoznak az aláírások, tanúk aláírása, adatvédelmi nyilatkozat, akkor vissza kell küldenünk az egyesületnek. Az igazolvány- igénylő adatlap közokiratnak minősül.

Igazolványigénylő adatlap elérhető:
Igazolvány-igénylő Adatlap és Nyilatkozat
Igazolvány-igénylő Adatlap és Nyilatkozat (kitölthető pdf)
3.) A polgárőr igazolvány visszavonásig érvényes. Az ifjú polgárőrök igazolványa is visszavonásig, de legfeljebb a betöltött 18 éves életkorig érvényes. Az ifjú polgárőrök betöltött 18. életkora után új igazolványt kell igényelni, ekkor is ki kell tölteni az igazolványigénylő adatlapot. A többi mellékletet (NEK azonosítót tartalmazó okmányirodai adatlapot és lakcímkártya másolatot csak abban az esetben kell küldeni, ha változás történt. NEK azonosítóban például akkor történik változás, ha az ifjú polgárőr igazolvány igénylését követően személyi igazolványt, vagy útlevelet készíttet a fiatal)

4.) Az igazolvány-igénylő adatlapra az iktatószámot és a NEK azonosítót a megyei szövetség adatfeldolgozója írja fel.