Jogi anyagok

    Polgárőrségről szóló törvény
         2011. évi CLXV. törvény (online)
         2011. évi CLXV. törvény a 2017. május 5-től hatályos módosításokkal (pdf)

         A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának közleménye az egyesületek létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításáról.

    Új Polgári Törvénykönyv
        Tájékoztató a Polgári Törvénykönyv, valamint az Egyesülési jogról és a bírósági nyilvántartásról szóló törvények egyes rendelkezéseiről
        Egyesületi Alapszabály Minta 1 (új Ptk. alapján)
        Egyesületi Alapszabály Minta 2 (új Ptk. alapján)

    Egyesülési jogról és a bírósági nyilvántartásról szóló törvények
        2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (online)
        2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (online)
        Tájékoztató a közhasznúság jogintézményéről

    Közigazgatási eljárásról szóló törvény
        2016. évi CL. törvény


    BM rendeletek
        BM rendelet a polgárőrök oktatása - rendőrségi feladatok 2012
        BM rendelet a polgárőrség támogatásáról, polgárőr igazolványról 2012
        BM rendelet a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról (online)

    Adózási szabályok
        Civil szervezetek adózásának alapvető szabályai 2014.


    Ajánlások
        A tanköteles hallgatók polgárőr egyesületeknél végzett közösségi szolgálatának szabályozása (tájékoztató háttéranyag)
        Módszertani ajánlás az önkormányzat területén a térfigyelő-rendszer működtetésében való polgárőri közreműködéshez

    KRESZ
        KRESZ módosítás 2010. január 1-jétől